Az általános iskolai képzésről

A magyar törvények alapján az általános iskolákban 8 osztályos képzésben folyik az oktatás. Ez az oktatás egységes követelmények szerint folyik, járjon bármelyik általános iskolába a gyermek. Az oktatás feladata, hogy a gyerekek megszerezzék az alapfokú műveltséget, valamint az, hogy felkészítse a gyerekeket a középfokú iskolai továbbtanulásra.

Az általános iskolai oktatás minden gyermek számára kötelező, aki elérte a hatodik életévét és az óvoda iskolaéretté nyilvánítja. Ha a gyermek nem iskolaérett, akkor még egy évig maradhat az óvodában.

A 2013. szeptember 1-től hatályos köznevelési törvény alapján az általános iskolák legalább 16 óráig (szülői igény esetén 17 óráig) kötelesek foglalkozásokat szervezni a tanulók számára, valamennyi évfolyamon.

A gyermekek napközbeni ellátása a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik, amely önkormányzati feladat. Az őszi, téli, tavaszi szünetben az iskolának kell biztosítani a tanulók felügyeletét, étkeztetését és foglalkoztatását. Ugyanakkor a nyári szünet idején tanulók napközbeni ellátása a települési önkormányzat feladata. Ezek azért fontosak, hogy azok a szülők, akik dolgoznak, és a gyerekek nappali felügyeletét nem tudják megoldani munkájuk miatt, ne szenvedjenek hátrányt a munkában csak a miatt, mert iskoláskorú gyerekeik vannak.

Nem csak városokban, nagyobb településeken vannak ma általános iskolák, hanem a kisebb helyeken is. Egy ilyen általános iskola a Nagydobszai Általános Iskola, amely a falu diákjainak felkészítését végzi több év óta.