A szállítmányozás, árufuvarozás a kereskedelem egyik alapvető kiegészítő folyamata. A szállítmányozás szellemi tevékenység, ahol a szállítmányozó közvetítői szerepet lát el, partnerhálózatán keresztül megszervezi az áru szállításának módját, a fuvarozás pedig a konkrét kiszállítási műveletet jelenti. A fuvarozások között megkülönböztethetjük a következő hagyományos fuvarozási ágakat: vasúti fuvarozás, közúti fuvarozás, légi fuvarozás, tengeri árufuvarozás, folyami (belvízi) árufuvarozás,